Archiwum czerwiec 2008


cze 29 2008 Modelowanie płaskie

Rysowanie konstrukcyjnych form odzieży.

Modelowanie w najprostszym ujęciu oznacza upinanie tkaniny na figurze. Lepsza, korzystniejsza i bardziej praktyczna od tego systemu jest metoda modelowania płaskiego. Jest ona uproszczona, a jednak bardzo dokładna, oparta na ścisłych wymiarach wyliczonych według miar zdjętych z figury, z uwzględnieniem odchyleń od przeciętnej budowy.

 

Modelowanie płaskie polega na przekształceniu formy podstawowej na formę odpowiadającą liniom wybranego modelu, przez odpowiednie umieszczenie zaszewek, ewentualnych cięć lub do modelowanie części dodatkowych. Modelowanie płaskie, dzięki któremu można otrzymać każdą formę najbardziej nawet fantazyjnego modelu, powinno być przeprowadzone według następującej kolejności:

 

1. Wybór modelu (wykorzystać tu można żurnal lub własny pomysł).

2. Zdjęcie dokładnych miar.

3. Przeprowadzenie obliczeń miar.

4. Opracowanie formy podstawowej, z uwzględnieniem odchyleń od budowy proporcjonalnej.

5. Oznaczenie kierunku nitki prostej, spięcie zaszewek ulegających przekształceniu, narysowanie cięć zgodnie z modelem.

6. Rozcięcie formy wzdłuż zaznaczonych linii cięcia tak, aby każda jej część układała się płasko na tkaninie lub materiale zastępczym.

 

Wskazane jest uprzednie sprawdzenie opracowanych form na figurze i naniesienie poprawek eliminujących błędy wynikające z niedostrzegalnych odchyleń figury, których nie uwzględniono przy konstrukcji podstawowej. Zmodelowane formy należy również sprawdzić na figurze i skontrolować cięcia modelujące.

 

Umiejętność modelowania wymaga przeprowadzenia szeregu ćwiczeń, ułatwiających właściwe odczytywanie rysunków żurnalowych oraz przygotowanie wykroju, nawet bardzo skomplikowanego. Pomaga w dokładnym skrojeniu, pozwala na uniknięcie wielu poprawek i przyspieszenie wykonania, nie mówiąc już o oszczędności tkaniny.

Lecz po co się trudzić, wystarczy wejść na stronę sklepu www.mojagarderoba.pl i kupić piękną sukienkę.